Logo školy
Dějepisná vycházka sedmých ročníků

Dne 6. 10. jsme byli na výletě po Praze.

Začali jsme u Obecního domu, kde byla v roce 1945 vyhlášena ČSR. Poté jsme šli k Prašné bráně, odkud jsme se vypravili k obchodnímu jádru Prahy – Ungeltu. Odsud jsme procházeli úzkými uličkami kolem gotických a románských domů až na Staroměstské náměstí. Tady jsme dostali pracovní list s úkoly a také 30 minut na jejich vypracování. Kdo by tušil, že to bude na známky?

Ze Staroměstského náměstí jsme pokračovali směrem na Karlův most. Ten den byla docela zima a od vody foukal studený vítr, všichni jsme se klepali. Na Karlově mostě bylo opravdu plno, proto jsme jej prošli rychlostí blesku. Po tolika navštívených místech nás čekala zasloužená odměna – oběd.

Vydatně najezení jsme pokračovali rovnou na hrad. Výšlap zámeckých schodů byl pro některé horší než túra do Vysokých Tater, ale zvládli jsme to. U vchodu nás prošacovali od hlavy až k patě a za odměnu jsme dostali další pracovní listy. Super! Protože jsme tentokrát měli jenom 25 minut, museli jsme si pospíšit. Po skončení práce jsme se sešli u katedrály Sv. Víta, Václava a Vojtěcha, odkud jsme konečně zamířili na nejbližší tramvaj domů.


Rozálie Němečková, 7. B, ZŠ FryčovickáOptimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7