Logo školy
Zápis do 1. ročníku 2017/2018
ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se bude konat v budově školy ve dnech: středa 19.4.2017 od 13.00 - 18.00 hod. a čtvrtek 20.4.2017 od 13.00 - 17.00 hod.
V případě nemoci – náhradní termín úterý 25.4.2017 ve 13.00 hod.


Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání


Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti – odkaz10 b
 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této školy (v době zápisu v 1. – 8. ročníku) – 8 b
 3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu – 6 b
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 – Letňany, jejichž sourozenec je již žákem této školy (v době zápisu v 1. – 8. ročníku) – 4 b
 5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 – Letňany – 2 b

V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí.

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 19. a 20. 4. 2017 musí zákonný zástupce doložit:
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • k vyplněné žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy musí zákonný zástupce doložit:
  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939
 • pro školní rok 2017/2018 škola může přijmout maximálně 60 – 70 žáků
 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz "Desatero pro rodiče"
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7