Logo školy
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018
Č. j.: ZŠFRY/246/2017

Datum: 3.5.2017

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Příspěvková organizace ZŠ Fryčovická prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Fryčovická od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2017
35/2017 52/2017 69/2017 86/2017
2/2017 19/2017 36/2017 53/2017 70/2017 87/2017
3/2017 20/2017 37/2017 54/2017 71/2017 88/2017
4/2017 21/2017 38/2017 55/2017 72/2017 89/2017
5/2017 22/2017


90/2017
6/2017 23/2017 40/2017 57/2017
91/2017
7/2017 24/2017 41/2017 58/2017
92/2017
8/2017 25/2017 42/2017 59/2017

9/2017 26/2017
60/2017 77/2017 94/2017
10/2017 27/2017 44/2017 61/2017 78/2017 95/2017
11/2017 28/2017 45/2017
79/2017 96/2017


46/2017
80/2017 97/2017
13/2017 30/2017 47/2017
81/2017 98/2017
14/2017 31/2017 48/2017 65/2017 82/2017 99/2017
15/2017 32/2017 49/2017
83/2017 100/2017
16/2017 33/2017
67/2017
101/2017
17/2017 34/2017 51/2017 68/2017
102/2017


V přijímacím řízení byly přednostně přijaty děti podle prvního kritéria: děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti.
Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole od 17.5. – 19.5. 2017 od 8.00 do 15.00 h.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.


Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7