Logo školy
Informace školní družiny pro rodiče nových žáků
Přihlášení dětí z budoucích 1. tříd a budoucí přípravné třídy do školní družiny pro školní rok 2017/2018 proběhne na třídních schůzkách dne 19. 6. 2017. Posledním termínem pro odevzdání přihlášek je den 21. 6. 2017. Dovoluji si upozornit na skutečnost, že na přihlášky odevzdané po stanoveném termínu nemusí být brán zřetel.

Příští schůzka rodičů přijatých dětí z prvních tříd a přípravné třídy do školní družiny bude dne 4. 9. 2017 po slavnostním uvítání dětí.

Více informací o ŠD naleznete v sekci školní družina.vedoucí vychovatelka Dagmar Vavřiníková


Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7