Logo školy
Školní družina
 • Organizace školní družiny
 • Režim školní družiny
 • Akce školní družiny
 • Co už jsme v družině zažili
 • Vnitřní řád školní družiny 2017/2018
 • Kritéria pro přijetí do školní družiny 2017/2018

 • Připravované akce ŠD duben 2018

 • Organizace školní družiny  I. ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  Vstup do budovy školy je ukotven od 2. 2. 2015 ve školním řádu na str. 18, bod 6.
  Pro odchody dětí ze ŠD zákonní zástupci využijí označené telefony u vstupu do školy.


  Vážení rodiče,
  naše školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování a slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, odpočinkové, sportovní a zájmové činnosti. Vašim dětem nabízíme před a po ukončení vyučování pestrou zájmovou činnost včetně relaxace a odpočinku. Družinové třídy jsou vybaveny didaktickými a společenskými hrami, hračkami, stavebnicemi, molitanovým programem a poskytují dětem smysluplné využití.

  • ŠD je v provozu od 6.30 do 9.00 hod (ranní družina) a od 11.40 do 17.00 hod (odpolední družina).
  • Poplatek za ŠD činí 250 Kč měsíčně a lze jej uhradit následovně:
  • a) bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců
  • b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
  • c) měsíčně
  • Platba je prováděna do 20. září 2017 - 1 000 Kč a do 20. ledna 2018 - 1 500 Kč.
  • Číslo účtu ŠD je: 174-2000939359/0800
  • Dětem z 1. tříd a přípravné třídy bude přidělen variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě, a notýsek ŠD pro vzájemnou komunikaci (ostatním dětem zůstává variabilní symbol a popř. notýsek stejný z předchozích let).
  • Ze školní družiny budou děti odcházet podle údajů uvedených na přihlášce. Pokud rodiče budou požadovat odchod v jinou dobu a s jinou osobou, než je uvedeno v přihlášce ŠD, musí tuto změnu oznámit písemně na samostatném vzkazu.
  • V druhém týdnu září je vybírán jednorázový příspěvek 100 Kč na nákup odměn pro soutěže a akce pořádané školní družinou (vyúčtování k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky).

  Plné znění Vnitřního řádu ŠD a Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2017/2018 naleznete na naší nástěnce, nebo na webových stránkách školy.

  Na Vaše děti se těší kolektiv vychovatelek ŠD.

  Oddělení ŠD:

  1. odd. - 1.A, 1.C - vych. Olga Šafránková

  2. odd. - 2.C, 3.A - vych. Dana Batelková

  3. odd. - 1.D, 1.C - vedoucí vych. Dagmar Vavřiníková

  4. odd. - 2.A, 3.A - vych. Anna Púčková

  5. odd. - 2.B, 3.A - vych. Dana Bábelová

  6. odd. - 1.B, PT, 3.A - vych. Kateřina Miškeiová

  7. odd. - 3.B, 3.C - vych. Lucie Kratochvílová  Režim školní družiny

  6.30 – 7.15 příchody dětí, docházka, volná hra, spontánní činnost, televizní program
  7.40 odchod dětí do tříd
  11.40
  12.35
  příchod dětí do školní družiny /podle ukončení vyučování/
  11.50 – 12.30
  12.45 – 13.15
  hygiena, oběd
  12.30 – 13.00
  13.15 – 13.30
  polední klid, odpočinková a rekreační činnost
  13.00 – 14.00
  13.30 – 14.00
  zájmové činnosti
  14.00 – 15.00 rekreační a sportovní činnost, vycházky
  15.00 odchody dětí
  15.00 – 15.15 hygiena, svačina
  15.15 – 15.40 příprava na vyučování
  15.40 – 16.00 individuální činnost, úklid oddělení
  16.00 – 17.00 volná hra dle výběru dětí, spontánní činnost

  Akce školní družiny


  ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 – 2017


  MĚSÍC
  TÉMA
  SPOLEČNÉ ČINNOSTI A AKCE
  ČINNOST V ODDĚLENÍ
  ZÁŘÍ
  POZNÁVÁME SE,
  POMÁHÁME SI
  Seznámení s budovou školy, zaměstnanci
  Režim školní družiny
  Bezpečnost v ŠD
  Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy
  Noví kamarádi
  Preventivní program – téma přátelství
  Celoroční hra
  Seznamka – co o sobě povím
  Tleskaná (hra)
  Rodina – kreslíme, vyprávíme
  Čím bych chtěl/a být
  Zaměstnání rodičů
  Motivace dětí a pravidla k celoroční hře
  ŘÍJEN
  LETŇANY A NAŠE ŠKOLA
  Historie Letňan
  Malování na chodník, pouštění draků
  Chytrá sova – vědomostní soutěž
  Techmania Science Center Plzeň
  Halloween – anglosaský lidový svátek
  Vycházky s poznáním Letňan
  Orientace – kde je co
  Náš dům
  Obrázek z Letňan – výtvarná soutěž
  Výrobky z dýní s halloweenskou tematikou
  Posílení zájmu o vědu a techniku hravou formou
  LISTOPAD
  PODZIMNÍ PŘÍRODA
  Změny v přírodě
  Plyšáci – soutěž o největšího, nejmenšího, nejmilejšího
  Můj mazlíček – prezentace projektu
  Ochrana přírody
  Vycházky do přírody, Lesoparku
  Výtvarné práce z přírodnin
  Zvířátka se ukládají k zimnímu spánku
  Pomoc zvířátkům – krmení
  Vyprávění dětí o zvířátkách, která mají doma nebo která by si přály
  PROSINEC
  VÁNOCE, VÁNOCE
  PŘICHÁZEJÍ
  Vánoční a Mikulášská besídka
  Toulcův dvůr – vánoční výlet
  Výstava Betlémů
  Vánoční dílna pro rodiče a děti
  Mikuláš, čert a anděl
  Příprava besídek, vánoční výzdoba herny
  Vánoční zvyky, obyčeje, tradice, koledy
  Výroba Betlémů
  Výroba vánočních dekorací
  LEDEN
  ROZJEZDY PRO HVĚZDY
  Bezpečnost a ochrana zdraví
  Pečujeme o zdraví
  Zpívá a tančí celá družina
  Divadlo – Spejbla a Hurvínka, Pod čepicí, Gong
  Zdravý životní styl (pohyb, strava), hygiena
  Sáňkujeme, bobujeme,
  Výtvarné soutěže v přírodě
  Hádanky, tajenky, kvízy
  Písničky – zpěv a poslech
  Dramatizace pohádek
  ÚNOR
  MASOPUSTNÍ VESELENÍ
  Maškarní karneval
  Turnaj ve stolních hrách
  Svátek Sv. Valentýna
  Pečujeme o zdraví
  Výroba masek, kresba
  Masopustní zvyky, tradice a obyčeje
  Výroba dárků
  Příprava dárků k zápisu budoucích prvňáčků
  BŘEZEN
  MĚSÍC KNIHY
  KNIHA - MŮJ KAMARÁD
  Autorské čtení – návštěva knihovny
  Literární soutěž
  Vymysli a ilustruj pohádku
  Zaječí skákání
  Velikonoční tvoření
  Moje oblíbená kniha
  Malujeme pohádky
  Výroba velikonočních dekorací, výzdoba herny
  DUBEN
  TVOŘIVÁ DÍLNA
  Návštěva botanické zahrady
  Den Země
  Večer s Hansem Christianem Andersenem
  Filmový festival Fryčováček
  Pálení čarodějnic
  Pozorujeme změny v přírodě
  Ochrana přírody
  Vycházky s jarní tematikou
  Čtení pohádek a povídek
  Pohádky s příběhem – interaktivní komunikace
  KVĚTEN
  SPORT PRO KAŽDÉHO
  Olympiáda – sportovní soutěže
  Dopravní výchova
  Zdravotní výchova
  Herbář
  Svátek matek
  Sportovní soutěže – hřiště, tělocvična
  Dopravní značky
  Ošetření jednoduchých zranění
  Integrovaný záchranný systém – důležité telefony
  Sběr rostlin, semen, plodů, fotografií
  Historie herbářů
  ČERVEN
  Z POHÁDKY
  DO POHÁDKY
  Mezinárodní den dětí – malá zahradní slavnost
  Ukončení celoroční hry – celodenní sportovní výlet v přírodě pro děti umístěných na předních příčkách
  Svátek otců
  Hry, soutěže
  Bojová hra pro děti
  Těšíme se na prázdniny – kresba, vyprávění
  Celkové vyhodnocení a odměna dětí za celoroční hru

  Průběžně

  • Projekt Čtení pomáhá
  • Samoobslužná činnost
  • Příprava na vyučování formou didaktických her
  • Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu dětí v ŠD
  • Pranostiky ročního období
  • Tradice, zvyky, obyčeje
  • Významná data a svátky


  Co už jsme v družině zažili


  19.3.2018 – Akce ŠD: ZAJEČÍ SKÁKÁNÍ

  Jako každý rok, tak i letos, jsme pro děti připravili tradiční zaječí skákání. Hravého odpoledne se zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Z důvodu nepřízně počasí jsme pro naše sportovně hravé odpoledne využili prostory naší školy. Pro děti bylo připraveno několik disciplín. Děti si zaskákaly jako zajíčci v pytlích, zdolávaly opičí dráhu a poslední disciplínou bylo dovést vajíčko v podobě nafukovacího balónku v pořádku do cíle pomocí zimní lopaty. Děti šly do všech disciplín se zapálením a velkou energií. Za každou vyhranou disciplínu se dostávala velikonoční nálepka na papírové náramky dětí. Za snahu byla připravena pro děti sladká i věcná odměna. Dětem se letošní zaječí skákání moc líbilo a už se těší na další rok.

  Za všechny paní vychovatelky Kateřina Miškeiová a Lucie Kratochvílová

  FOTO: ZAJEČÍ SKÁKÁNÍ


  5. a 7. 3.2018 – AKCE ŠD: WERICHOVA VILA – HOPEM, SKOKEM, S VOSKOVCEM A WERICHEM, ZA EZOPEM!

  Každoročně odjíždí školní družina ZŠ Fryčovická na dětská divadelní představení do pražských divadel. Letos jsme pro děti vybrali nádherně zrekonstruovanou Werichovu vilu na Kampě. Divadlo pod Kloboukem pro nás dne 5. a 7. března připravilo divadelní představení Hopem, skokem, s Voskovcem a Werichem, za Ezopem! Když se rozezněly tóny písničky pana Wericha „Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní...“, ponořily se děti do krásných Ezopových bajek a měly možnost přemýšlet nad moudrostí tří mužů – pánů Wericha, Voskovce a Ezopa. Děti se nejen pobavily, ale také poučily. Velký dojem v nich zanechala atmosféra půdního prostoru a myšlenka, že jsme na místě opředeném tajuplnou historií, skrývající životy a osudy tolika významných osobností - Josefa Dobrovského, Zdeňka Wirtha, Jana Křtitele Františka Serafínského Wericha, Jiřího Voskovce, Vladimíra Holana... Divadelní představení bylo překrásným kulturním zážitkem jak pro děti, tak pro paní vychovatelky. Přejeme vám všem jarní sluníčkové dny.

  Za paní vychovatelky Dana Batelková a Dagmar Vavřiníková

  FOTO: WERICHOVA VILA


  23.2.2018 – Akce ŠD: MAŠKARNÍ KARNEVAL

  Dne 23. 2. 2018 se v družině konal Maškarní karneval, kterého se zúčastnila všechna oddělení ŠD. Karneval nám některá oddělení zahájila básničkou. Poté následovalo představení kostýmů, kdy děti v jednotlivých odděleních tančily podle předtančení paní vychovatelek. Poté přišly na řadu taneční soutěže, kde si všichni užili spoustu zábavy. Letošní rok hodnotily masky dětí paní vychovatelky. Vybrat jednotlivé vítěze bylo složité, protože všechny masky byly originální. Některé masky si děti dokonce vyrobily samy. Z každého oddělení byly vyhodnoceny 4 nejlepší masky. Na konci karnevalu byl vyhlášen a odměněn absolutní vítěz karnevalu. Děkujeme dětem a rodičům za jejich originalitu a kreativitu. Zároveň děkujeme panu Rybkovi za ozvučení celé tělocvičny. Karneval se velmi povedl a my se těšíme na příští rok.

  Za paní vychovatelky ŠD Dana Batelková a Anna Púčková

  FOTO: MAŠKARNÍ KARNEVAL


  26.1.2018 – AKCE ŠD: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA

  V pátek 26. ledna hned po obědě se školní družina proměnila v jednu velkou zábavnou soutěž - Zpívá a tančí celá družina.

  Naši soutěžící zpívali a tančili s plným nasazením do posledních chvil. Publikum se nedalo zahanbit a bouřlivým potleskem podporovalo všechny účinkující. Naše skvělá porota hodnotila pěvecké i taneční výkony spravedlivě.

  Soutěž vyvrcholila vyhlášením vítězů a oceněním formou sladké odměny za jejich úžasné nasazení.

  Za paní vychovatelky Olga Šafránková a Lucie Kratochvílová

  FOTO: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA


  19.12.2017 – AKCE ŠD: VÁNOČNÍ BESÍDKY

  Zastavit se, zamyslet se, rozjímat a vidět na Vánocích štědrost i jiným způsobem bylo posláním vánočních besídek ve školní družině. V každém oddělení si děti a paní vychovatelky vyprávěly o vánočních zvycích, tradicích a obyčejích. Některé si děti samy vyzkoušely - věštili jsme z plujících skořápkových lodiček, házeli jsme střevícem, rozkrajovali jablíčko, zpívali koledy. Obdarovali jsme se vzájemně a byli jsme obdarování Ježíškem. Snad se nás i dotklo kouzlo Vánoc, největší obětí vám všem přejeme na Štědrý den. Velké poděkování patří maminkám za překrásné vánoční cukroví.

  Přejeme vám i dětem pokojné a požehnané Vánoce. V novém roce 2018 především zdraví a rodinnou pohodu.

  Za paní vychovatelky ŠD Dagmar Vavřiníková

  FOTO: VÁNOČNÍ BESÍDKY


  6.,8.12.2017 – AKCE ŠD: SVÍČKÁRNA RODAS ŠESTAJOVICE

  Dne 6. a 8.12.2017 jsme s družinou navštívili Svíčkárnu RODAS v Šestajovicích. Děti se seznámily s výrobou svíček a jako dárek si domů odnesly vlastnoručně vyrobený svícen, ozdobenou svíčku, skořápkové lodičky a koupelovou sůl. Při výrobě a zdobení využily svou fantazii a zručnost. Taktéž jsme v areálu svíčkárny navštívili minifarmičku, kde děti viděly poníky, kozičky, ovečky, prasátka, sovy pálené, bažanty, husy labutí a zdrobnělé slepičky. Těšíme se na další výlet.

  Za paní vychovatelky Dana Bábelová

  FOTO: SVÍČKÁRNA RODAS ŠESTAJOVICE


  4.12.2017 – AKCE ŠD: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

  „Už si svatý Mikuláš načechrává vousy…“, a další nádherné básně recitovaly děti dne 4.12.2017 vzácné návštěvě. Jejich očička byla plna očekávání. Čertík nezklamal, byl velmi důsledný a znalý všech dětských hříchů. Mikuláš laskavý a dobrosrdečný, děti chválil a chránil. Andílek byl štědrý, všechny odměnil za celoroční úsilí. A i když se objevilo pár slziček, šťastný a spokojený úsměv v dětských tváří nás ujistil, že tato trojice má pro děti stále velký význam. Děkujeme Mikuláši, andílku a čertíku, budeme vás příští rok ve školní družině zase očekávat.

  Za paní vychovatelky Dagmar Vavřiníková

  FOTO: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA


  24. 11. 2017 – Akce ŠD: ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

  Nastává advent, čas rozjímání, dobročinnosti a radostného očekávání…

  I my ve školní družině jsme se na nadcházející čas těšili, a proto jsme připravili pro rodiče a děti vánoční dílničku zaměřenou na zdobení adventních věnců. Bylo dechberoucí sledovat šikovné ruce rodičů a originalitu nápadů dětí. Přízdoby převážně v přírodním duchu byly pro všechny stejné, přesto byl každý věnec jedinečný, originální a úchvatný. Snad bude ozdobou domovů a připomínkou společně prožitých chvil v překrásném období přicházejícího vánočního času, který právě děti tak milují.

  Velké díky všem rodičům za jejich čas a chuť k tvoření. Zároveň si dovoluji touto cestou poděkovat paní Gabriele Volfové z květinářství Fiori Blu za cenné rady, jedinečné nápady a obětavý přístup k našim požadavkům.

  Paní vychovatelky Vám v přicházejícím adventním čase přejí především pokoj, radost a lásku.

  FOTO: ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ


  14. 11. 2017 – 1., 3. a 6. oddělení: PLYŠÁCI

  Dne 14. listopadu se konala ve školní družině oblíbená soutěž Plyšáci. Plyšáčci dětí soutěžili v kategoriích nejmenší, největší a nejmilejší plyšák. Na začátek jsme si všichni společně zazpívali písničku Plyšáci od skupiny Klíče. Po písničce nám děti představily svého oblíbeného plyšáka a vyprávěly nám, co všechno už společně zažily. Také si mohly samy vybrat, do jaké kategorie svého plyšáka zařadí. Děti byly odměněny sladkostí a některé i věcnou cenou společně s diplomem. Akci jsme si společně užili a už se těšíme na další rok.

  Za paní vychovatelky Kateřina Miškeiová a Olga Šafránková

  FOTO: PLYŠÁCI


  14. 11. 2017 – 2., 4., 5. a 7. oddělení: MŮJ MAZLÍČEK

  Dne 14. 11. 2017 v naší školní družině proběhla akce „Můj mazlíček“. Děti si připravily krásné prezentace o zvířátkách, která mají doma nebo by si je moc přály mít. Přinesly fotografie svého mazlíčka, někdo se dokonce rozhodl svého mazlíčka nakreslit. Vše poté prezentovaly před svými kamarády. Poznaly jsme pejsky, morčátka, kočičky, papoušky a mnoho dalších miláčků našich dětí v ŠD. Velké poděkování patří dětem za jejich snahu, pracovitost a úžasnou přípravu. Děti byly odměněny sladkostí, diplomem i věcnou cenou.

  Na další akci se těší vychovatelky Kratochvílová, Bábelová, Batelková a Púčková

  FOTO: MŮJ MAZLÍČEK


  25. 10. 2017 – Akce ŠD: CHYTRÁ SOVA

  Dne 25. 10. 2017 proběhla v družině vědomostní soutěž „Chytrá sova“. Na děti čekaly úkoly, u kterých „Chytrá sova“ prověřila jejich schopnosti, týmovou práci a pohotovost. Obtížnost „Chytré sovy“ byla odstupňována podle věku dětí. Děti z přípravné a první třídy spojovaly podle čísel obrázek sovy, následně hádaly slova podle indicií a vše zakončily vědomostní křížovkou, kterou dělaly společně. Děti z druhých a třetích tříd spojovaly také podle čísel obrázek sovy, avšak měly tento úkol ztížený. Dále je čekalo hádání slov podle indicií a vědomostní křížovka, kterou plnily ve skupinách. Děti si krásné odpoledne užily a za dobrou práci byly odměněny věcnými cenami a sladkostmi.

  Na další sovičku se těší vychovatelky Batelková a Šafránková

  FOTO: CHYTRÁ SOVA


  31. 10. 2017 – 2., 4. a 5. oddělení: TECHMANIA SCIENCE CENTER PLZEŇ

  Dne 31.10.2017 pořádala školní družina ZŠ Fryčovická celodenní výlet pro děti druhých tříd do plzeňské Techmanie Science Center. Děti měly jedinečnou možnost seznámit se se základními přírodními jevy a zákony, světem vědy a techniky a pokusit se o různé experimentování v expozicích. Taktéž jsme navštívili první 3D Planetárium v ČR nabízející dvojrozměrné a trojrozměrné projekce na kulatou plochu. Poutavě komentovaný pořad o orientaci v přírodě jen pomocí hvězd si děti vyslechly odpočívající na polohovacích sedačkách.

  Příjemně a hlavně zvídavě prožité okamžiky v historických budovách plzeňské Škodovky si budou děti připomínat i prostřednictvím placky s vtipným textem a obrázkem, která jim byla věnována na rozloučenou v autobuse i s malou sladkou odměnou.

  Paní vychovatelky Vavřiníková, Bábelová a Púčková

  FOTO: TECHMANIA SCIENCE CENTER PLZEŇ


  13. 10. 2017 – Akce ŠD: MALOVÁNÍ NA CHODNÍK, POUŠTĚNÍ DRAKŮ

  Již tradičně jsme v  pátek 13. října uspořádali pro děti zábavné odpoledne Malování na chodník a pouštění draků. Poprvé jsme si vybrali krásné prostředí Letňanského lesoparku. Akce se zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Rozdělily se na dvě skupiny, větší skupina pouštěla draky a menší skupinka kreslila na chodník – co jiného než opět draky. Vždyť to byla pravá drakiáda. Počasí nám přálo, vítr foukal, draci létali opravdu vysoko. Paní vychovatelky měly možnost vrátit se do dětských let a vyzkoušet si společně s dětmi umění jejich draků. Děti, které zůstaly ve škole, skládaly v atriu školy ježka a draka z kaštanů. Všichni jsme si drakiádu užili a odnesli jsme si neopakovatelný zážitek. Nakonec byly děti za velkou snahu sladce odměněny. Již nyní se těšíme na další rok.

  Za paní vychovatelky ŠD Kateřina Miškeiová a Anna Púčková

  FOTO: MALOVÁNÍ NA CHODNÍK, POUŠTĚNÍ DRAKŮ

  FOTO: JEŽEK Z KAŠTANŮ


  6. 9. 2017 – 2. a 5. oddělení: VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

  S dětmi z 2. oddělení (2. C + 3. A) a 5. oddělení (2. B + 3. A) jsme dne 6. 9. 2017 vyrazili na Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež pořádaný Městskou částí Praha 18. Děti si vyzkoušely spoustu zajímavých aktivit, které se dělají v jednotlivých kroužcích, jež nabízejí organizace a kluby z Letňan. Zástupci kroužků dětem představili řadu možností, jak zábavně a tvořivě trávit volný čas. Aktivity byly různorodé, např. box, in-line brusle či výroba záložek.

  Za paní vychovatelky Dana Batelková a Dana Bábelová

  FOTO: VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT


  Archiv akcí školní družiny za rok 2016/2017 naleznete na tomto odkazu.

  Archiv akcí školní družiny za rok 2015/2016 naleznete na tomto odkazu.


  Vnitřní řád školní družiny 2017/2018

  Vnitřní řád školní družiny zde.

  Kritéria pro přijetí do školní družiny 2017/2018

  Kritéria pro přijetí do školní družiny zde.


  Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7